Quyết định 14/2015/QĐ-UBND

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo chuyển sang trường công lập (Đợt 3 - Thực hiện năm 2014) theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Danh sách trường mầm non mẫu giáo sang công lập Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO CHUYỂN SANG TRƯỜNG CÔNG LẬP (ĐỢT 3 - THỰC HIỆN NĂM 2014) THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2011/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Công văn số 74/HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận bổ sung Trường Mầm non Tam Quan Bắc vào Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo đề nghị chuyển sang Trường công lập (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo chuyển sang trường công lập, Đợt 3 - Thực hiện năm 2014 (theo Phụ lục đính kèm).

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO BÁN CÔNG CHUYỂN SANG CÔNG LẬP

( Đợt 3 - Thực hiện năm 2014)

TT

Tên trường

Ghi chú

 

 

 

Huyện Tuy Phước ( 02 trường )

Giữ nguyên theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh

 

1

Trường MG xã Phước Lộc

 

2

Trường MG xã Phước Nghĩa

 

 

Huyện Phù Mỹ ( 03 trường )

 

1

Trường MG xã Mỹ Hiệp

 

2

Trường MG xã Mỹ Chánh

 

3

Trường MG xã Mỹ Quang

 

 

Huyện Hoài Nhơn ( 06 trường )

 

1

Trường MG xã Hoài Tân

 

2

Trường MG xã Hoài Xuân

 

3

Trường MG xã Hoài Sơn

 

4a

Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc

Điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định này

 

4b

Trường Mầm non Tam Quan Bắc

 

5

Trường Mẫu giáo xã Hoài Hương

Giữ nguyên theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh

 

 

Thị xã An Nhơn ( 10 trường )

 

1

Trường MG xã Nhơn Thành

 

2

Trường MG xã Nhơn Lộc

 

3

Trường MG xã Nhơn Hòa

 

4

Trường MG xã Nhơn Hưng

 

5

Trường MG xã Nhơn An

 

6

Trường MG xã Nhơn Phúc

 

7

Trường MG xã Nhơn Khánh

 

8

Trường MG xã Nhơn Hậu

 

9

Trường MG xã Nhơn Thọ

 

10

Trường MG xã Nhơn Phong

 

 

Huyện Tây Sơn ( 01 trường )

 

1

Trường MG xã Bình Thành

 

 

Huyện Phù Cát ( 03 trường )

 

1

Trường MG xã Cát Hanh

 

2

Trường MG xã Cát Trinh

 

3

Trường MG xã Cát Tân

 

 

Thành phố Quy Nhơn ( 04 trường )

 

1

Trường MG phường Nhơn Phú

 

2

Trường MG phường Nhơn Bình

 

3

Trường MG phường Bùi Thị Xuân

 

4

Trường MG phường Trần Quang Diệu

 

Tổng cộng : 29 trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Danh sách trường mầm non mẫu giáo sang công lập Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Danh sách trường mầm non mẫu giáo sang công lập Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýMai Thanh Thắng
       Ngày ban hành10/07/2015
       Ngày hiệu lực20/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Danh sách trường mầm non mẫu giáo sang công lập Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Danh sách trường mầm non mẫu giáo sang công lập Bình Định

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực