Quyết định 14/2015/QĐ-UBND

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

 Bắc Kạn, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 220 /TTr-STP ngày 07 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (có biểu kèm theo Quyết định này). Mức trần thù lao công chứng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm Phí công chứng và các chi phí công chứng khác.

Điều 2. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xác định mức thu thù lao đối với từng loại việc nhưng không vượt quá mức trần thù lao công chứng được quy định tại Điều 1 của Quyết định này và phải niêm yết công khai các mức thu thù lao tại trụ sở của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

BIỂU MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

CỒNG VIỆC

MỨC THU

(Việt Nam đồng VNĐ)

A

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch

 

1

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

200.000đ

2

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cho thuê, góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

3

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cho thuê, góp vốn quyền sử dụng đất

4

Hợp đồng mua bán, tặng cho, thế chấp, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất

5

Hợp đồng mua bán, tặng cho, thế chấp tài sản là động sản

6

Hợp đồng uỷ quyền

7

Di chúc

8

Văn bản phân chia di sản thừa kế; Văn bản nhận di sản thừa kế; Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

9

Văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng; phụ lục hợp đồng

100.000đ

10

Hợp đồng, văn bản khác

B

Đánh máy, sao chụp văn bản hồ sơ, tài liệu

 

 

 Đánh máy văn bản

5.000đ/trang A4

 

 Sao chụp (photocopy) văn bản, hồ sơ, tài liệu

500đ/trang A4

1.000đ/trang A3

C

DỊCH GIẤY TỜ, VĂN BẢN

 

 

Dịch từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt

 

 

Tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc sang tiếng Việt

200.000 đồng/trang A4

 

Tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc sang tiếng Việt

250.000 đồng/trang A4

 

Tiếng nước ngoài khác sang tiếng Việt

300.000 đồng/trang A4

 

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

 

 

Tiếng Việt sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc

200.000 đồng/trang A4

 

Tiếng Việt sang tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc

250.000 đồng/trang A4

 

Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài khác

300.000 đồng/trang A4

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Bắc Kạn

            • 07/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực