Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi nội dung số thứ tự 01 và 02 Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi 70/2016/QĐ-UBND tuyến đường hạn chế lưu thông Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI NỘI DUNG CÁC SỐ THỨ TỰ 01 VÀ 02 PHỤ LỤC SỐ 01 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2016/QĐ-UBND NGÀY 06/12/2016 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 688/TTr-SGTVT ngày 15/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung tại các số thứ tự 01 và 02 tại Phụ lục số 01 (Danh mục các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 1,8 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên) được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An như sau:

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

01

Lê Lợi

Đ. Quang Trung

Đ. Nguyễn Sỹ Sách

 

02

Quang Trung

Đ. Lê Lợi

Đ. Trần Phú

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để k/tra);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (để cập nhật CSDL);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VTUB, CN (D
ũng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2018
Ngày hiệu lực15/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi 70/2016/QĐ-UBND tuyến đường hạn chế lưu thông Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi 70/2016/QĐ-UBND tuyến đường hạn chế lưu thông Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýHuỳnh Thanh Điền
       Ngày ban hành22/03/2018
       Ngày hiệu lực15/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi 70/2016/QĐ-UBND tuyến đường hạn chế lưu thông Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi 70/2016/QĐ-UBND tuyến đường hạn chế lưu thông Nghệ An

           • 22/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực