Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2013/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 693/TTr-SGD&ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2020
Ngày hiệu lực27/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành14/04/2020
        Ngày hiệu lực27/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Bến Tre

              • 14/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực