Quyết định 140/2004/QĐ-UB

Quyết định 140/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Vi tính tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Vi tính thành phố Cần Thơ

Quyết định 140/2004/QĐ-UB đổi tên Trung tâm Vi tính Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 140/2004/QĐ-UB đổi tên Trung tâm Vi tính Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐỔI TÊN TRUNG TÂM VI TÍNH TỈNH CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂM VI TÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đổi tên Trung Tâm Vi Tính tỉnh Cần Thơ thành Trung Tâm Vi Tính thành phố Cần Thơ.

Trung Tâm Vi Tính thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Trung tâm có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

Điều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, các huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3. 
- TT.TU - TT.HĐNDTP.
- Lưu TTLT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu140/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2004
Ngày hiệu lực12/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 140/2004/QĐ-UB đổi tên Trung tâm Vi tính Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 140/2004/QĐ-UB đổi tên Trung tâm Vi tính Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu140/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành12/01/2004
        Ngày hiệu lực12/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 140/2004/QĐ-UB đổi tên Trung tâm Vi tính Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 140/2004/QĐ-UB đổi tên Trung tâm Vi tính Cần Thơ