Quyết định 1402/QĐ-TTg

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1402/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thành phố Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”, DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Công văn số 1983/TTg-QHQT ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, các Quyết định số: 735/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016, 823/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, do WB tài trợ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5268/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 11 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và điều chỉnh một số hạng mục của Hợp phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh thí điểm. Nội dung điều chỉnh cụ thể như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình nêu trên.

3. Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của Dự án 90,819 triệu USD, theo đó: tổng mức đầu tư của Dự án sau điều chỉnh là: 267,5 triệu USD (tương đương 6.152,5 tỷ đồng), trong đó: Vốn vay của WB là 160,5 triệu USD, tương đương 3.691,3 tỷ đồng; vốn đối ứng là 2.461,2 tỷ đồng, tương đương 107 triệu USD.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo công văn số 1983/TTg-QHQT ngày 21 tháng 11 năm 2012, Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, giải trình.

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan trong thực hiện điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành Dự án theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục sửa đổi Hiệp định với WB theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành;
- Các Bộ: KHĐT
, TC, GTVT, TNMT, TP, NG;
- NHNN VN;
- UBND thành phố Đà
Nẵng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý
TTg,
các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1402/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1402/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2021
Ngày hiệu lực13/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(21/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1402/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1402/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1402/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1402/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành13/08/2021
        Ngày hiệu lực13/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (21/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1402/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thành phố Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1402/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thành phố Đà Nẵng

              • 13/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực