Quyết định 1402/QĐ-UBND

Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2016 công bố hết dịch sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1402/QĐ-UBND công bố hết dịch sốt xuất huyết đăng gơ Hà Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (DENGUE)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bhết dịch sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue) trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên từ ngày 16 tháng 9 năm 2016

Điều 2. Giao Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, tiếp tục theo dõi, kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (để b/c);
- TT Tnh ủy, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP(2), KT(H), KGVX;
- Lưu VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1402/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1402/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2016
Ngày hiệu lực16/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1402/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1402/QĐ-UBND công bố hết dịch sốt xuất huyết đăng gơ Hà Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1402/QĐ-UBND công bố hết dịch sốt xuất huyết đăng gơ Hà Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1402/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành16/09/2016
        Ngày hiệu lực16/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1402/QĐ-UBND công bố hết dịch sốt xuất huyết đăng gơ Hà Nam 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1402/QĐ-UBND công bố hết dịch sốt xuất huyết đăng gơ Hà Nam 2016

            • 16/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực