Quyết định 1403/QĐ-UBND

Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1403/QĐ-UBND quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất 5 năm Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 24 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Nam Định;

Xét đề nghị tại Tờ trình số: 70/TTr-UBND ngày 05/5/2015 của UBND thành phố Nam Định, 1558/TTr-STNMT ngày 17/7/2015 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của thành phố Nam Định và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Nam Định, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hủy bỏ quy hoạch 15,3 ha đất giao thông nông thôn thành phố Nam Định tại các xã Mỹ Xá, Nam Phong, Nam Vân, Lộc Hòa, Lộc An để bổ sung vào quy hoạch, để điều chỉnh, bổ sung cho các dự án với diện tích 8,54 ha gồm:

+ Điều chỉnh bổ sung cải tạo nâng cấp đường kênh giai đoạn 1 (đoạn từ UBND phường Lộc Vượng đến Quán Tây) diện tích 1,0 ha.

+ Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đường Vấn Khẩu và cống sau UBND phường Cửa Nam với diện tích 0,46 ha;

+ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng cầu An Duyên trên địa bàn xã Mỹ Xá với diện tích 0,08 ha;

+ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đường Trần Thánh Tông (giai đoạn 2, đoạn từ trường Chu Văn An đến đường Phù Nghĩa) - phường Hạ Long diện tích 0,75 ha;

+ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng đường dạo, cống thoát nước, kè đá, trồng cây xanh quanh đầm Bét, đầm Đọ - phường Lộc Vượng diện tích 6,25 ha.

2. Điều chỉnh, bổ sung đất xây dựng trụ sở cơ quan để xây dựng trụ sở tòa án tỉnh Nam Định tại xã Lộc Hòa diện tích 1,5 ha từ đất xây dựng trụ sở cơ quan tại xã Mỹ Xá với diện tích 2,0 ha.

3. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng đất y tế phường Trường Thi với diện tích 0,21 ha từ đất y tế tại phường Trường Thi và xã Lộc An diện tích 0,25 ha.

4. Điều chỉnh hủy bỏ quy hoạch 0,6 ha đất giáo dục phường Năng Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung các dự án với diện tích 0,53 ha gồm:

+ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng trường Trần Bích San phường Vị Xuyên với diện tích 0,09 ha;

+ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng trường Lý Tự Trọng trên địa bàn phường Trường Thi với diện tích 0,44 ha.

5. Điều chỉnh hủy bỏ quy hoạch 0,14 ha đất Văn Hóa tại xã Nam Vân để điều chỉnh, bổ sung các dự án với diện tích 0,014 ha gồm:

+ Điều chỉnh bổ sung quy hoạch nhà lưu niệm nhà thơ Tú Xương phường Vị Hoàng với diện tích 0,01 ha;

+ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhà văn hóa phường Phan Đình Phùng với diện tích 0,004 ha.

6. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất ở tại phường Trường Thi diện tích 0,18 ha từ quy hoạch đất ở phường Trần Tế Xương với diện tích 0,21 ha.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

4. Đối với đất bãi dọc các tuyến sông có đê phải làm thủ tục cấp phép xây dựng công trình hoặc thủ tục cấp phép mở bến bãi trước khi giao đất, cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Nam Định; Chủ tịch UBND các phường: Lộc Vượng, Cửa Nam, Hạ Long, Trường Thi, Phan Đình Phùng, Trần Tế Xương, Năng Tĩnh, Vị Xuyên; Chủ tịch UBND các xã: Mỹ Xá, Nam Phong, Nam Vân, Lộc Hòa, Lộc An; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1403/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1403/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1403/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1403/QĐ-UBND quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất 5 năm Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1403/QĐ-UBND quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất 5 năm Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1403/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Viết Hưng
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1403/QĐ-UBND quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất 5 năm Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1403/QĐ-UBND quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất 5 năm Nam Định

            • 24/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực