Quyết định 1404/QĐ-KTNN

Quyết định 1404/QĐ-KTNN năm 2015 về giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Quyết định 1404-QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm toán môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 1848/QĐ-KTNN 2018 điều chỉnh chức năng nhiệm vụ kiểm toán môi trường và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1404-QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm toán môi trường


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tham gia hội nhập quốc tế của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán môi trường; xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy trình về kiểm toán môi trường; tổ chức triển khai và áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản quy định cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách, cẩm nang hướng dẫn, quy trình về kiểm toán môi trường;

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kiểm toán môi trường dài hạn, trung hạn và hàng năm;

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tham gia các Nhóm công tác, các Đề án nghiên cứu quốc tế, các cuộc kiểm toán song song, kiểm toán chung trong lĩnh vực kiểm toán môi trường với các cơ quan kiểm toán tối cao của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiểm toán môi trường cho các đơn vị trong ngành;

5. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm toán môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1404/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1404/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1404/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1404-QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm toán môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1404-QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm toán môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1404/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1404-QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm toán môi trường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1404-QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm toán môi trường