Quyết định 1406/QĐ-UBND

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1406/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1406/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TƯ VẤN RÀ SOÁT QUY HOẠCH VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Ban Quản lý phát triển Côn Đảo tại Tờ trình số 43/BQL-QHPT ngày 03 tháng 4 năm 2008 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Văn bản số 875/SKHĐT-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo với tổng kinh phí dự toán là 330.104.000 đồng, trong đó:

- Chi phí trực tiếp                       : 263.312.000 đồng;

- Chi phí hội nghị                        : 29.336.000 đồng;

- Chi phí quản lý                         : 21.737.000 đồng;

- Chi phí thuế giá trị gia tăng       : 15.719.000 đồng.

2. Phần công việc không đấu thầu có giá trị: 21.737.000 đồng, trong đó:

Chi phí quản lý: 21.737.000 đồng.

3. Phân chia gói thầu: các phần việc phải đấu thầu và được phép chi định thầu có giá trị là 308.367.000 đồng, đưa vào 01 gói thầu như sau:

STT

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

Gói 01

Rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo

308.367.000

Chỉ định thầu

Quý II năm 2008

08 tháng

Trọn gói

 

Nhà thầu được lựa chọn thực hiện gói thầu phải đảm bảo có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại chương V Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

4. Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Ban Quản lý phát triển Côn Đảo có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1406/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1406/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực26/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1406/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1406/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1406/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1406/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực26/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1406/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1406/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo

           • 16/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực