Quyết định 1407/QĐ-UBND

Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu tại Quyết định 1193/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1407/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư XDCT nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1407/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ DỰ PHÒNG TRONG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG 10, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1193/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Tờ trình điều chỉnh lỗi số học về chi phí dự phòng của dự án số 829/SKHĐT-TH ngày 02 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu tại Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các nội dung chủ yếu như sau:

12. Tổng mức đầu tư của dự án  : 38.509.944.000 đồng. Trong đó:

- Chi phí xây dựng                     : 18.259.566.000 đồng;

- Chi phí khác                            : 1.862.435.000 đồng;

- Chi phí đền bù                         : 14.887.039.000 đồng;

- Chi phí dự phòng                     : 3.500.904.000 đồng.

(Trong chi phí khác đã bao gồm chi phí rà phá bom mìn 222.407.040 đồng).

Các nội dung khác của Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng tiếp theo để tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung tại Điều 1; chịu trách nhiệm theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn sau theo đúng quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1407/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1407/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực26/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1407/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1407/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư XDCT nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1407/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư XDCT nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1407/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực26/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1407/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư XDCT nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1407/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư XDCT nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, Vũng Tàu

           • 16/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực