Quyết định 14073/QĐ-BCT

Quyết định 14073/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14073/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14073/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN VÔ CƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Xét hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động thử nghiệm phân bón vô cơ ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh tại thành phố Đà Nng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: số 10 đường Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nng thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 390.2015/QĐ-VPCNCL ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vilas 584).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 28 tháng 9 năm 2018 và Trung tâm sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.

Điều 3. Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh tại thành phố Đà Nng có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh tại thành phố Đà Nng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng
cục Hải quan;
- Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Webs
ite);
- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
C
ao Quc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14073/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14073/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14073/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 14073/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14073/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14073/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành21/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14073/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14073/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2015

            • 21/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực