Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong Hệ thống Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng đã được thay thế bởi Thông tư 18/2013/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ MÃ NGÂN HÀNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 22/02/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QD10 ngày 12/12/1997 và Luật Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Huỷ bỏ ký hiệu số thứ tự của Ngân hàng Thương mại cổ phần nông thôn Quảng Ninh - 316 tại điểm c khoản 3 Điều 5 “Quy định về hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán” ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc (Giám đốc), Tổ chức tín dụng và Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1409/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1409/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2001
Ngày hiệu lực12/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1409/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1409/2001/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Kim Phụng
        Ngày ban hành12/11/2001
        Ngày hiệu lực12/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng