Quyết định 141/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 141/2000/QĐ-BNN- TCCB thành lập Công ty xuất nhập khảu tổng hợp ngành Muối trực thuộc Tổng công ty Muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 141/2000/QĐ-BNN- TCCB thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối thuộc Tổng công ty Muối


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẢU TỔNG HỢP NGÀNH MUỐI TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY MUỐI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn.
Căn cứ Nghị định số 1128/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước và sản xuất kinh doanh Muối cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản cloanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết địinh số 414 TM/TCCB ngày 17/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại thành lập Tổng công ty Muối;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ly Muối tại tờ trình số 41/HĐQT-TC ngày 30/10/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối trực thuộc Tổng công ty Muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. - Công ly Xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối có:

- Tên giao lịch quốc tế: SALT SECTOR GENERAL IMPORT

EXPORT COMPANY

Tên viết tắt: SAGIMEX

- Trụ sở chính đặt tại: Số 5 phố 1 Hàng Gà, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội .

Công ty là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Muối, được sử dụng con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành.

Điều 3. - Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối có ngành nghề kinh doanh chủ vếu như sau:

- Xuất khẩu: Các sản phẩm Muối, các sản phẩm của ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biên.

- Nhập khẩu: Vật tư, nguyên liệu, hoá chất, máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển, hàng tiêu dùng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

- Kinh doanh: Các sản phẩm Muối, vật tư, hoá chất, máy móc thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống.

Được thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng công ty giao trong phạm vi

ngành nghề Tổng công ty được phép kinh doanh.

Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Tổng công ty Muối; Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chứ và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty.

Điều 4. - Cơ cấu tổ chức quản lý, biên chế của Công ty Xuất nhập khẩu tổng ngành Muối do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty quy định căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo tinh thần gọn nhẹ, có hiếu quả.

Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để Tổng Giám đốc tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty .

Điều 5.- Tổng công ty Muối có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu ngành Muối làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền theo quy đọnh hiện hành và hoạt động đúng pháp luật.

Điều 6.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám dốc tổng công ty Muối. Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Bộ KH & ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Như Điều 6;
- Lưu VP, TCCB.

K.T BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2000
Ngày hiệu lực09/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 141/2000/QĐ-BNN- TCCB thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối thuộc Tổng công ty Muối


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 141/2000/QĐ-BNN- TCCB thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối thuộc Tổng công ty Muối
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu141/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành25/12/2000
        Ngày hiệu lực09/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 141/2000/QĐ-BNN- TCCB thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối thuộc Tổng công ty Muối

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/2000/QĐ-BNN- TCCB thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối thuộc Tổng công ty Muối

         • 25/12/2000

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/01/2001

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực