Quyết định 141/2002/QĐ-UB

Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở 2 tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 77/2011/QĐ-UBND giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở 2 tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỞ HAI TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 100/2002QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ;
Căn cứ Quyết định số 124/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ;
Xét đề nghị của Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất tại Công văn số 4105/HĐĐG-QSDĐ ngày 22 tháng 11 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất được mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch với những người tham gia đấu giá và nhận tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất ; chi tiết như sau :

- Tài khoản tạm giữ 1% tiền đặt trước của khách hàng đăng ký dự đấu giá (trường hợp không trúng đấu giá khách hàng sẽ nhận lại số tiền này).

- Tài khoản thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của khách hàng trúng đấu giá ;

- Chủ tài khoản : Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất (Sở Tài chính-Vật giá là bộ phận thường trực của Hội đồng) ;

- Người đại diện : bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá ;

- Kế toán trưởng : ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổ trưởng Tổ đấu giá, Trưởng Phòng Ngân sách Sở Tài chính-Vật giá ;

- Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất được sử dụng mộc dấu của Sở Tài chính-Vật giá trong giao dịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :

- Như điều 2
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT, TH
- Lưu (TM-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2002
Ngày hiệu lực04/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở 2 tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở 2 tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu141/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành04/12/2002
        Ngày hiệu lực04/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở 2 tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở 2 tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh