Quyết định 141/2004/QĐ-UB

Quyết định 141/2004/QĐ-UB về Quy định cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 141/2004/QĐ-UB Quy định cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 17/2009/QĐ-UBND quy định đánh số gắn biển số nhà tỉnh Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 141/2004/QĐ-UB Quy định cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 141/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 20 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHO SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 51/1997/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng có liên quan.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- VP.TU và các Ban Đảng
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể
- TAND, VKSND tỉnh
- Cơ quan Báo, Đài đóng trên địa bàn tỉnh
- Phòng VBTT- Sở Tư pháp
- Lưu VP (4, LT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2004
Ngày hiệu lực04/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 141/2004/QĐ-UB Quy định cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 141/2004/QĐ-UB Quy định cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu141/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Phong Tranh
        Ngày ban hành20/08/2004
        Ngày hiệu lực04/09/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 141/2004/QĐ-UB Quy định cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/2004/QĐ-UB Quy định cho số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang