Quyết định 141/2007/QĐ-TTg

Quyết định 141/2007/QĐ-TTg sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La, kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 141/2007/QĐ-TTg bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La sửa đổi 02/2007/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 141/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 của Quốc hội khoá 10 kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La và Nghị quyết số 13/2002/QH11 của Quốc hội khoá 11 kỳ họp thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 về Phương án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ  như sau:

1.  Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 17 như sau:

"Hộ sở tại bị thu hồi đất và di chuyển nhà ở để xây dựng điểm tái định cư tập trung nông thôn thì được hưởng hỗ trợ đầu tư nước sinh hoạt như đối với hộ tái định cư".

2. Bổ sung điểm e  khoản 1 Điều 17 như sau:

"Hộ sở tại bị thu hồi đất và di chuyển nhà ở để xây dựng điểm tái định cư tập trung nông thôn thì được hưởng hỗ trợ đầu tư điện sinh hoạt như đối với hộ tái định cư".

3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 26 như sau:

“b) Mức hỗ trợ: hộ tái định cư được hỗ trợ tiền mua giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để trồng cây hàng năm, cây lâu năm và chăn nuôi. Mức hỗ trợ như sau:

- Hộ có 1 người được hỗ trợ 7 triệu đồng;

- Hộ có nhiều người thì từ người thứ 2 trở lên, mỗi người tăng thêm được hỗ trợ 3 triệu đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2007
Ngày hiệu lực17/09/2007
Ngày công báo02/09/2007
Số công báoTừ số 634 đến số 635
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 141/2007/QĐ-TTg bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La sửa đổi 02/2007/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 141/2007/QĐ-TTg bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La sửa đổi 02/2007/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu141/2007/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/08/2007
        Ngày hiệu lực17/09/2007
        Ngày công báo02/09/2007
        Số công báoTừ số 634 đến số 635
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 141/2007/QĐ-TTg bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La sửa đổi 02/2007/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/2007/QĐ-TTg bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La sửa đổi 02/2007/QĐ-TTg

           • 24/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/09/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực