Quyết định 141/QĐ-UBND

Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2017 quy định về hợp tác xã có quy mô thành viên lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 141/QĐ-UBND 2017 quy định về hợp tác xã có quy mô thành viên lớn Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỢP TÁC XÃ CÓ QUY MÔ THÀNH VIÊN LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-LM ngày 22 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Hợp tác xã có quy mô thành viên lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Năm 2017: Hợp tác xã có thấp nhất là 30 thành viên.

2. Năm 2018: Hợp tác xã có thấp nhất là 60 thành viên.

3. Từ năm 2019 đến năm 2020: Hợp tác xã có thấp nhất là 100 thành viên.

Điều 2. Giao Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Như Nguyện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 141/QĐ-UBND 2017 quy định về hợp tác xã có quy mô thành viên lớn Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 141/QĐ-UBND 2017 quy định về hợp tác xã có quy mô thành viên lớn Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu141/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhan Như Nguyện
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 141/QĐ-UBND 2017 quy định về hợp tác xã có quy mô thành viên lớn Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/QĐ-UBND 2017 quy định về hợp tác xã có quy mô thành viên lớn Bạc Liêu

            • 08/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực