Quyết định 1414/QĐ-UBND

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2) do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (MỨC ĐỘ 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1061/SGD&ĐT-ĐKTCQG ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 02 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2), gồm:

1. Trường mầm non Liên Sơn, huyện Tân Yên.

2. Trường mầm non Thu Hương, thành phố Bắc Giang.

Điều 2. Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên và Hiệu trưởng các trường mầm non có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TH, TKCT, CVP;
- Lưu: VT, VX (2)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1414/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1414/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2013
Ngày hiệu lực09/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1414/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1414/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành09/09/2013
        Ngày hiệu lực09/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang

            • 09/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực