Quyết định 1415/QĐ-TTg

Quyết định 1415/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1415/QĐ-TTg 2021 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh thành phố


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐỂ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2726/LĐTBXH-BTXH ngày 18 tháng 8 năm 2021, của Bộ Tài chính tại văn bản số 9495/BTC-NSNN ngày 19 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021, cụ thể:

- Tỉnh Đắk Lắk: 534,390 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Nông: 577,110 tấn gạo.

- Tỉnh Đồng Tháp: 5.883,465 tấn gạo.

- Tỉnh Tây Ninh: 336,255 tấn gạo.

- Tỉnh Cà Mau: 2.862,330 tấn gạo.

- Tỉnh Vĩnh Long: 2.103,195 tấn gạo.

- Tỉnh Long An: 807,000 tấn gạo.

- Tỉnh Kiên Giang: 2.278,170 tấn gạo.

- Tỉnh Trà Vinh: 1.738,950 tấn gạo.

- Tỉnh Khánh Hòa: 2.000,010 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Dương: 11.325,000 tấn gạo.

- Tỉnh Bến Tre: 2.408,265 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 1.000,500 tấn gạo.

- Tỉnh An Giang: 3.362,280 tấn gạo.

- Tỉnh Nghệ An: 341,100 tấn gạo.

- Tỉnh Tiền Giang: 3.006,225 tấn gạo.

- Tỉnh Đồng Nai: 3.128,505 tấn gạo.

- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 2.283,495 tấn gạo.

- Tỉnh Phú Yên: 1.852,665 tấn gạo.

- Thành phố Đà Nẵng: 1.630,635 tấn gạo.

- Thành phố Cần Thơ: 5.015,490 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Thuận: 4.018,485 tấn gạo.

- Tỉnh Ninh Thuận: 577,200 tấn gạo.

- Thành phố Hồ Chí Minh: 71.104,950 tấn gạo.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên báo cáo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
các Vụ: KGVX, QHĐP, TH, TKBT;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). ND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1415/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1415/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2021
Ngày hiệu lực20/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(22/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1415/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1415/QĐ-TTg 2021 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1415/QĐ-TTg 2021 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1415/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành20/08/2021
        Ngày hiệu lực20/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (22/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1415/QĐ-TTg 2021 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh thành phố

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1415/QĐ-TTg 2021 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh thành phố

            • 20/08/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực