Quyết định 1416/QĐ-UBND

Quyết định 1416/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch khuyến công địa phương Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1416/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về việc khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 1944/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự toán kinh phí khuyến công địa phương năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 407/TTr-SCT ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

1. Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2013 đã phê duyệt tại Quyết định số: 1944/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như biểu điều chỉnh danh mục các đề án kèm theo.

2. Mức kinh phí hỗ trợ ghi tại Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn được giữ nguyên và được chuyển từ các đề án thôi thực hiện và các đề án giảm kinh phí thực hiện sang cho các đề án được điều chỉnh, bổ sung theo danh mục ghi tại Điểm 1, Quyết định này và thực hiện trong năm 2013.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số: 1944/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 không đề cập điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1416/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1416/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1416/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch khuyến công địa phương Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch khuyến công địa phương Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1416/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành04/09/2013
       Ngày hiệu lực04/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch khuyến công địa phương Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch khuyến công địa phương Bắc Kạn

           • 04/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực