Quyết định 142/1999/QĐ-TTg

Quyết định 142/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 142/1999/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch dân tộc Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 142/1999/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA-DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để triển khai thực hiện Quyết định số 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể và xây dựng, quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin để thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức, quản lý các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian đầu, trụ sở của Ban đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây :

1. Căn cứ quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các dự án công trình thành phần để Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý quy hoạch, các dự án đã được phê duyệt;

2. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đầu tư phát triển, về hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin giao về đầu tư và xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, quản lý các hoạt động dịch vụ trong phạm vi Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đạt hiệu quả. Riêng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo quy định hiện hành;

3. Vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định, trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã được phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư;

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý sử dụng đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các yêu cầu về nghiên cứu khoa học (dân tộc học, văn hóa học, xã hội học), sưu tầm, chỉnh lý, phổ biến và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ cho việc xây dựng, hoạt động và quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

7. Xây dựng quy chế quản lý và khai thác các dự án đầu tư, hoạt động dịch vụ, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khách du lịch tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt; phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy chế nói trên;

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và người lao động làm việc trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, ủy ban nhân dân địa phương và chủ đầu tư tổ chức việc bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác các công trình Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

10. Được hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài về các lĩnh vực liên quan đến xây dựng và quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có một Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin bổ nhiệm.

Tổ chức bộ máy cụ thể, các đơn vị trực thuộc và quy chế hoạt động của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc ngân sách Nhà nước cấp. Ban được phép thu và sử dụng một số phí, lệ phí trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng quy chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ điểm 7 tại Điều 1 của Quyết định số 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu142/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/1999
Ngày hiệu lực01/07/1999
Ngày công báo31/07/1999
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 142/1999/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch dân tộc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 142/1999/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch dân tộc Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu142/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành16/06/1999
        Ngày hiệu lực01/07/1999
        Ngày công báo31/07/1999
        Số công báoSố 28
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 142/1999/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch dân tộc Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 142/1999/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch dân tộc Việt Nam

              • 16/06/1999

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/07/1999

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/07/1999

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực