Quyết định 142/2001/QĐ-TTg

Quyết định 142/2001/QĐ-TTg về việc thành lập nhóm Công tác triển khai thực hiện Hiệp định VN-Lào-Thái Lan về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 142/2001/QĐ-TTg lập nhóm Công tác triển khai Hiệp định VN-Lào-Thái Lan tạo điều kiện vận chuyển người hàng hóa qua biên giới Asean qúa cảnh đã được thay thế bởi Quyết định 1226/QĐ-TTg năm 2012 kiện toàn nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 142/2001/QĐ-TTg lập nhóm Công tác triển khai Hiệp định VN-Lào-Thái Lan tạo điều kiện vận chuyển người hàng hóa qua biên giới Asean qúa cảnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 142/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VIỆT NAM - LÀO - THÁI LAN VỀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO VẬN CHUYỂN NGƯỜI VÀ HÀNG HOÁ QUA LẠI BIÊN GIỚI VÀ HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO HÀNG HOÁ QUÁ CẢNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm thực hiện Hiệp định về tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hoá và người qua lại biên giới giữa các Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập "Nhóm Cộng tác triển khai thực hiện Hiệp định Việt Nam - Lào - Thái Lan về tạo điều điện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh (sau đây gọi là nhóm), với thành phần như sau:

Trưởng nhóm: 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Phó trưởng nhóm (cấp Vụ hoặc tương đương): 01 đại diện Bộ Thương mại, 01 đại diện Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng),

Thành viên thường trực nhóm: Đại diện Bộ Giao thông vận tải.

Các thành viên gồm đại diện của:

- Bộ Thương mại,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Ngoại giao.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Bộ Công an,

- Bộ Y tế,

- Tổng cục Hải quan,

- Văn phòng Chính phủ,

- Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế,

- Hiệp hội giao nhận vận tải,

- Hiệp hội vận tải ô tô.

Điều 2. Nhóm có trách nhiệm giúp Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế trong việc chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành triển khai thực hiện việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới, vận tải hàng hoá quá cảnh.

Điều 3. Nhóm có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Giao thông vận tải, có một số cán bộ chuyên môn giúp việc (kiêm nhiệm). Trưởng nhóm, Phó Trưởng nhóm, các thành viên của Nhóm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế về hoạt động của Nhóm, định kỳ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban kết quả hoạt động của Nhóm. Các thành viên khác chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành mình.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của nhóm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu142/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2001
Ngày hiệu lực26/09/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 142/2001/QĐ-TTg lập nhóm Công tác triển khai Hiệp định VN-Lào-Thái Lan tạo điều kiện vận chuyển người hàng hóa qua biên giới Asean qúa cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 142/2001/QĐ-TTg lập nhóm Công tác triển khai Hiệp định VN-Lào-Thái Lan tạo điều kiện vận chuyển người hàng hóa qua biên giới Asean qúa cảnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu142/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Mạnh Cầm
        Ngày ban hành26/09/2001
        Ngày hiệu lực26/09/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 142/2001/QĐ-TTg lập nhóm Công tác triển khai Hiệp định VN-Lào-Thái Lan tạo điều kiện vận chuyển người hàng hóa qua biên giới Asean qúa cảnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 142/2001/QĐ-TTg lập nhóm Công tác triển khai Hiệp định VN-Lào-Thái Lan tạo điều kiện vận chuyển người hàng hóa qua biên giới Asean qúa cảnh