Quyết định 142/2003/QĐ-UB

Quyết định 142/2003/QĐ-UB việc công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch - kiến trúc Thành phố, các ngành và quận huyện (có danh mục chi tiết kèm theo) trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 142/2003/QĐ-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch - kiến trúc Thành phố ngành quận huyện trên cổng giao tiếp điện tử


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUY HOẠCH  - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ, CÁC NGÀNH VÀ QUẬN HUYỆN(CÓ DANH MỤC CHI TIẾT KÈM THEO) TRÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 7917/QĐ - UB ngày 20/11/2002Của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I";
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Quốc Triệu - Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban điều hành và các đơn vị tham gia Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (Thông báo số 207/TB-VP ngày 05/11/2003 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội tài tờ trình số 511/TTr - BQLDACNTT ngày 11/12/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch - kiến trúc Thành phố, các nghành và quận huyện (có danh mục chi tiết kèm theo) trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho các đ ơn v ị:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhi ệm là đầu mối tổ chức việc thu thập, tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Th ành phố, các ngành và quận huyện cung cấp cho Ban quản l ý dự án công nghệ thông tin Thành phố (Ban QLDA CNTT Thành phố) những nội dung được phép công khai.

2. Sở Quy hoạch và Kiên tr úc: Chịu trách nhiệm là đầu mối tổ chức việc thu thập, tổng hợp quy hoạch- kiến trúc Thành phố Hà Nội (bao gồm quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các quận huyện, khu đô thị mới, giao thông, các cụm công nghiệp, các khu đặc trưng, phát triển nhà ở.... ) cung cấp cho Ban QLDA CNTT Thành phố (những nội dung được phép công bô công khai)

3. Ban QLDA CNTT Thành phố: Tổng hợp và công bố trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch - kiến trúc Thành phố, các ngành và quận huyện do các đơn vị đầu mối cung cấp

4. Các Sở , ban ngành, quận huyện v à c ác đơn vị trực thuộc Thành phố có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đầu mối để cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.

Điều 3: kinh phí thực hiện các công việc tên, được phép lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án Cổng giao tiếp điện tử Hà N ội.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ban ngành, quận huyện, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Ban QLDA CNTT thành phố và các đơn v ị trực thuộc Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh n ày.

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu142/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2003
Ngày hiệu lực31/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 142/2003/QĐ-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch - kiến trúc Thành phố ngành quận huyện trên cổng giao tiếp điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 142/2003/QĐ-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch - kiến trúc Thành phố ngành quận huyện trên cổng giao tiếp điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu142/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành31/12/2003
        Ngày hiệu lực31/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 142/2003/QĐ-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch - kiến trúc Thành phố ngành quận huyện trên cổng giao tiếp điện tử

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 142/2003/QĐ-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch - kiến trúc Thành phố ngành quận huyện trên cổng giao tiếp điện tử

            • 31/12/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực