Quyết định 142/QĐ-BXD

Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BXD NGÀY 10/10/2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính biểu số 17/BCĐP: Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu tại phụ lục 1 Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng như sau:

Đã in

Sửa lại

6. Tấm lợp

 

6. Tấm lợp

 

6.1. Số lượng doanh nghiệp

DN

6.1. Số lượng doanh nghiệp

DN

6.2. Công suất thiết kế

Triệu viên

6.2. Công suất thiết kế

Triệu m2

6.3. Sản lượng

 

6.3. Sản lượng

 

- Sản xuất

Triệu viên

- Sản xuất

Triệu m2

- Tiêu thụ

Triệu viên

- Tiêu thụ

Triệu m2

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở QHKT TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Công báo; Website của Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu142/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2013
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo20/02/2013
Số công báoTừ số 121 đến số 122
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu142/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýTrần Văn Sơn
       Ngày ban hành01/02/2013
       Ngày hiệu lực01/02/2013
       Ngày công báo20/02/2013
       Số công báoTừ số 121 đến số 122
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD

           • 01/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực