Quyết định 142/QĐ-TCTK

Quyết định 142/QĐ-TCTK năm 2006 về điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2006 do Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 142/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh các doanh nghiệp 2006


TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2006

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ  

Căn cứ Luật Thống kê công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê;
Để thu thập thông tin tính các chỉ tiêu thống kê tổng hợp làm báo cáo chính thức năm 2005 và tính toán các quyền số thống kê cho năm gốc 2005 đối với khu vực doanh nghiệp;
Để thực hiện kế hoạch điều tra thống kê hàng năm, đáp ứng yêu cầu thông tin về thống kê doanh nghiệp và các yêu cầu khác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả Tổng công ty), hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi cả nước thuộc các ngành kinh tế quốc dân về hoạt động sản xuất - kinh doanh và điều tra chọn mẫu các loại hình doanh nghiệp nói trên về chi phí sản xuất kinh doanh, sản xuất và tiêu thụ năng lượng, môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm đánh giá thực trạng về môi trường đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2005. Cuộc điều tra doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2006. Số liệu điều tra là số thực hiện năm 2005.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Thành lập Tổ thường trực giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực do Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng làm Tổ trưởng; Các Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản; Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia; Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê làm thành viên. Tổ thường trực có trách nhiệm xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra.

Các Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc điều tra theo đúng phương án quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị có tên trong điều 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo).
- Lưu VT, Vụ CN và XD.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu142/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2006
Ngày hiệu lực17/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 142/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh các doanh nghiệp 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 142/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh các doanh nghiệp 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu142/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành17/02/2006
        Ngày hiệu lực17/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 142/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh các doanh nghiệp 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 142/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh các doanh nghiệp 2006

            • 17/02/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực