Quyết định 1421/QĐ-UBND

Quyết định 1421/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 14/2019/QĐ-UBND “về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

Nội dung toàn văn Quyết định 1421/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1421/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-UBND NGÀY 23/7/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH "BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc của Sở Tài chính tại Tờ trình số 438/TTr-STC ngày 31 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành hệ s điều chnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, như sau:

1. Theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tại số thứ tự 51, phụ lục số 01-A: Hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn thành phBạc Liêu đã in:

STT

Tên đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh

Từ

Đến

51

 

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường trục chính khu công nghiệp

1,05

2. Nay đính chính như sau:

STT

Tên đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh

Từ

Đến

51

Đường 23-8 (Quốc lộ 1A cũ)

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường trục chính khu công nghiệp

1,05

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, các Sở, Ngành tại Điều 5, Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tnh và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PVP UBND tỉnh;
- TP KT
, CV Hưởng;
- Lưu: VT, CH, MT (QĐ 05)
.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tấn Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1421/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1421/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1421/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1421/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1421/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1421/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýNguyễn Tấn Khương
       Ngày ban hành02/08/2019
       Ngày hiệu lực02/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1421/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1421/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bạc Liêu

            • 02/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực