Quyết định 1422/QĐ-BTNMT

Quyết định 1422/QĐ-BTNMT năm 2009 bổ nhiệm cán bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1422/QĐ-BTNMT bổ nhiệm cán bộ


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1422/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Căn cứ Văn bản số 6202-CVNS/BTCTW ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm cán bộ;
Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Cách Tuyến, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Ông Bùi Cách Tuyến được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 1,25 tính trên mức tiền lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và ông Bùi Cách Tuyến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban cán sự đảng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu VT, TCCB (2). HSNS.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1422/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1422/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2009
Ngày hiệu lực27/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1422/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1422/QĐ-BTNMT bổ nhiệm cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1422/QĐ-BTNMT bổ nhiệm cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1422/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành27/07/2009
        Ngày hiệu lực27/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1422/QĐ-BTNMT bổ nhiệm cán bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1422/QĐ-BTNMT bổ nhiệm cán bộ

            • 27/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực