Quyết định 1423/QĐ-UBND

Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2012 phân bổ biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1423/QĐ-UBND phân bổ biên chế công chức năm 2012 Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BNV ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, kỳ họp thứ 4 về phân bổ biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 519/TTr-SNV ngày 18 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 64 biên chế công chức năm 2012 cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm giao chỉ tiêu biên chế cụ thể và hướng dẫn các đơn vị thực hiện biên chế theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Stt

Cơ quan, tổ chức hành chính

Số lượng biên chế phân bổ thêm

Ghi chú

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Bổ sung để thực hiện nhiệm vụ

2

Văn phòng UBND tỉnh

1

Bổ sung cho công tác quản lý nhà nước về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

33

32 cho Chi cục Kiểm lâm, 01 cho công tác pháp chế của Sở NN&PTNT

4

Sở Nội vụ

4

Cho Phòng Công tác thanh niên và công tác pháp chế

5

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Cho công tác pháp chế và thanh tra, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ

6

Sở Tư pháp

2

Cho công tác kiểm tra lý lịch tư pháp

7

Sở Ngoại vụ

1

Cho công tác xúc tiến quan hệ kinh tế đối ngoại

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Cho công tác pháp chế

9

Sở Tài chính

1

Cho công tác pháp chế

10

Sở Công Thương

1

Cho công tác pháp chế

11

Sở Giao thông vận tải

1

Cho công tác pháp chế

12

Sở Xây dựng

1

Cho công tác pháp chế

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Cho công tác pháp chế

14

Sở Thông tin và truyền thông

1

Cho công tác pháp chế

15

Sở Lao động - TB&XH

1

Cho công tác pháp chế

16

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1

Cho công tác pháp chế

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Cho công tác pháp chế

18

Sở Y tế

1

Cho công tác pháp chế

19

UBND thành phố Huế

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

20

UBND thị xã Hương Thuỷ

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

21

UBND thị xã Hương Trà

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

22

UBND huyện Phong Điền

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

23

UBND huyện Quảng Điền

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

24

UBND huyện Phú Vang

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

25

UBND huyện Phú Lộc

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

26

UBND huyện Nam Đông

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

27

UBND huyện A Lưới

1

Cho công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tôn giáo

 

Tổng cộng

64

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1423/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1423/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1423/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1423/QĐ-UBND phân bổ biên chế công chức năm 2012 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1423/QĐ-UBND phân bổ biên chế công chức năm 2012 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1423/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành10/08/2012
        Ngày hiệu lực10/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1423/QĐ-UBND phân bổ biên chế công chức năm 2012 Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1423/QĐ-UBND phân bổ biên chế công chức năm 2012 Thừa Thiên Huế

            • 10/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực