Quyết định 143/2002/QĐ-BQP

Quyết định 143/2002/QĐ-BQP về áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia, kho dự trữ chiến lược quốc phòng trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 143/2002/QĐ-BQP áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với


BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2002/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊNCHỨC QUỐC PHÒNG LÀM VIỆC TẠI CÁC PHÂN KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA, KHO DỰ TRỮ CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG TRONG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

Sau khi đã có ý kiến thỏa thuận tại công văn 3171/BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; công văn số 10010/TC-VP ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính và công văn số 210/BNV-TL ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng phụ cấp trách nhiệm đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại các phan kho dự trữ quốc gia, kho dự trữ cấp chiến lược, phân kho dự trữ chiến lược thuộc các kho cấp chiến dịch trong quân đội như sau:

1. Mức 0,3 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Đội trưởng: Đội kho, đội bảo quản, đội vận chuyển bốc xếp làm việc tại kho bom, mìn, đạn dược, kho hóa chất quân sự, kho xăng dầu, mỡ tổng hợp, kho tên lửa, máy bay thuộc các kho dự trữ chiến lược quốc phòng trong quân đội,

- Phân kho trưởng, Trưởng kho, thủ kho, tổ trưởng tổ bảo quản làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia.

2. Mức 0,2 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Cấp phó của các chức danh đội trưởng nêu tại khoản 1 Điều này;

- Đội trưởng: Đội kho, đội bảo quản, đội vận chuyển bốc xếp làm việc tại kho dự trữ chiến lược còn lại,

- Phân kho trưởng, Trưởng kho, thủ kho, tổ trưởng tổ bảo quản, tổ trưởng tổ bảo vệ làm việc tại các kho bom, mìn, đạn dược, kho hóa chất quân sự, kho xăng dầu, mỡ tổng hợp, kho tên lửa, máy bay thuộc kho dự trữ chiến lược quốc phòng và phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu).

- Tổ trưởng tổ bảo vệ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa, lực lượng vận chuyển bốc xếp làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia trong quân đội.

3. Mức 0,1 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Phân kho trưởng, trưởng kho, thủ kho, tổ trưởng tổ bảo quản, tổ trưởng tổ bảo vệ làm việc tại kho dự trữ cấp chiến lược và phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu) không thuộc các mặt hàng, chủng loại quy định tại điểm 3 khoản 2 Điều này.

- Nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa, lực lượng vận chuyển bốc xếp làm việc tại các kho dự trữ chiến lược, phân kho dự trữ chiến lược vận chuyển bốc xếp làm việc tại các kho dự trữ chiến lược, phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu).

- Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ tại các kho dự trữ chiến lược quốc phòng.

Điều 2. Các đối tượng nêu tại Điều 1 Quyết định này đang hưởng phụ cấp chức vụ thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm nói trên, trường hợp mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn mức quy định trên thì được cộng thêm phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp trách nhiệm nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2002; những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Rinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2002/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu143/2002/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2002
Ngày hiệu lực01/10/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2002/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 143/2002/QĐ-BQP áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 143/2002/QĐ-BQP áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu143/2002/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Văn Rinh
        Ngày ban hành28/09/2002
        Ngày hiệu lực01/10/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 143/2002/QĐ-BQP áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 143/2002/QĐ-BQP áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với

            • 28/09/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực