Quyết định 143/2006/QĐ-TTg

Quyết định 143/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 143/2006/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về khu vực địa điểm cấm danh mục bí mật nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 143/2006/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật Viện Khoa học xã hội Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TỐI MẬT CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam gồm:

1. Các đề tài, công trình khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiên cứu phục vụ cho công tác quốc phòng và an ninh.

2. Kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam có nội dung liên quan đến quốc phòng và an ninh chưa công bố hoặc không công bố.

3. Những tài liệu có sử dụng tin, tài liệu, số liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của cơ quan khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 678/TTg ngày 15 tháng 11 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Điều 3. Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). A.

THỦ TƯỚNG
 
 

 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu143/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2006
Ngày hiệu lực13/07/2006
Ngày công báo28/06/2006
Số công báoTừ số 46 đến số 47
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2021
Cập nhật10 tháng trước
(10/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 143/2006/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật Viện Khoa học xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 143/2006/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật Viện Khoa học xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu143/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành19/06/2006
        Ngày hiệu lực13/07/2006
        Ngày công báo28/06/2006
        Số công báoTừ số 46 đến số 47
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2021
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/04/2021)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 143/2006/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật Viện Khoa học xã hội Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 143/2006/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật Viện Khoa học xã hội Việt Nam