Quyết định 143-CP

Quyết Định 143-CP năm 1976 Về việc cấp giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Quyết Định 143-CP cấp giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước đã được thay thế bởi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân và được áp dụng kể từ ngày 01/05/1999.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1976 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CĂN CƯỚC CHO NHÂN DÂN TRONG CẢ NƯỚC.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để bảo đảm cho nhân dân có giấy tờ chứng thực căn cước sử dụng đi lại và giao dịch được dễ dàng góp phần giữ gìn trật tự an ninh xã hội:
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy căn cước cho tất cả mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam bắt đầu từ tuổi 15 trở lên hiện đang sinh sống trên toàn lãnh thổ Việt-nam.

Điều 2. – Bộ Nội vụ tổ chức việc cấp phát giấy căn cước cho nhân dân. Hình thức, nội dung giấy căn cước, nguyên tắc, thủ tục, thời gian cấp phát và sử dụng giấy căn cước do Bộ Nội vụ quy định cụ thể.

Điều 3. – Những điều quy định về tên gọi giấy tờ, nguyên tắc, hình thức, nội dung, thời gian cấp phát và sử dụng giấy chứng minh nói trong nghị định số 150-VP ngày 2-10-1964 về việc cấp giấy chứng minh và quyết định số 215-TTg ngày 25-7-1972 về việc cấp giấy căn cước nay bãi bỏ.

Điều 4. Bộ Nội vụ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ, các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Thuộc tính văn bản 143-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 143-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/08/1976
Ngày hiệu lực 24/08/1976
Ngày công báo 01/09/1976
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/05/1999
Cập nhật năm ngoái

Lược đồ văn bản

Quyết Định 143-CP cấp giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết Định 143-CP cấp giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 143-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành 09/08/1976
Ngày hiệu lực 24/08/1976
Ngày công báo 01/09/1976
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/05/1999
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất