Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY

Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY năm 2009 phê duyệt bổ sung nội dung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY bổ sung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn 3 2009-2010


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1432/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NỘI DUNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VẮC XIN NHẰM KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH CÚM GIA CẦM THỂ ĐỘC LỰC CAO GIAI ĐOẠN III (2009-2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY ngày 07 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010);
Căn cứ các công văn: 2378/BKH-KTNN ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5642/BTC-HCSN ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính và 2786/VPCP-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án sử dụng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn III (2009-2010);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y – Trưởng ban Ban chỉ đạo tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung của Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY ngày 07 tháng 01 năm 2009, cụ thể:

- Bổ sung đối tượng tiêm phòng là vịt thịt chạy đồng và đàn gia cầm của hộ gia đình chăn nuôi quy mô từ 500 đến dưới 2000 con vào dự án, theo đó lượng vắc xin H5N1 bổ sung để thực hiện tiêm phòng cho các đối tượng nêu trên là 270 triệu liều.

- Bổ sung kinh phí 52.650.000.000 đồng (khái toán) từ nguồn Ngân sách Nhà nước để mua 270 triệu liều vắc xin tiêm phòng cho các đối tượng nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Cục Thú y chủ động phối hợp với các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ và các Vụ chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện và sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN-PTNT;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Khoa học công nghệ, Thương mại, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- UBND, Sở Nông nghiệp-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục TY.

BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1432/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1432/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực20/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1432/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY bổ sung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn 3 2009-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY bổ sung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn 3 2009-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1432/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành20/05/2009
        Ngày hiệu lực20/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY bổ sung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn 3 2009-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY bổ sung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn 3 2009-2010

            • 20/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực