Quyết định 1434/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1434/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 1394/QĐ-TTg thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1434/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1394/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM; SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1395/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi;

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các văn bản số 03/TTr-NHNN ngày 24 tháng 01 năm 2022, văn bản số 72/TTr-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2022, văn bản số 128/TTr-NHNN ngày 22 tháng 9 năm 2023; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13586/BTC-TCNH ngày 23 tháng 12 năm 2022, văn bản số 9504/BTC-TCNH ngày 07 tháng 9 năm 2023 về việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:

“1. Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012.

2. Vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 5.281.018.572.109 đồng.

3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trụ sở chính ở thành phố Hà Nội, văn phòng đại diện và các chi nhánh ở một số khu vực.

4. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Deposit Insurance of Vietnam, viết tắt là DIV”.

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“1. Vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 5.281.018.572.109 đồng”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1434/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1434/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1434/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1434/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 1394/QĐ-TTg thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1434/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 1394/QĐ-TTg thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1434/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành20/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoĐã biết
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1434/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 1394/QĐ-TTg thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1434/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 1394/QĐ-TTg thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

              • 20/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực