Quyết định 1436/QĐ-TTg

Quyết định 1436/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Quy hoạch điện VI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1436/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Quy hoạch điện VI đã được thay thế bởi Quyết định 2449/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1436/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Quy hoạch điện VI


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số : 1436/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày  24  tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH ĐIỆN VI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Quy hoạch điện VI.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 07 năm 2007 về Quy hoạch điện VI.

2. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch điện VI. Thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng các công trình điện; các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

4. Chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng lòng hồ và mặt bằng để thi công Dự án thủy điện Sơn La.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI gồm có:

1. Trưởng ban: ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng ban: ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Các ủy viên gồm: một Thứ trưởng hoặc cấp tương đương thuộc các Bộ, cơ quan sau đây:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính;

- Văn phòng Chính phủ;

- Mời một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tùy theo nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước mời các đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan dự họp và báo cáo các vấn đề cần thiết.

4. Giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI có Tổ tổng hợp trực thuộc Bộ Công Thương.

Điều 4. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Chính phủ; Bộ trưởng, Phó Trưởng ban và Thứ trưởng, ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Bộ mình phụ trách.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của bộ máy Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI được tính vào chi phí của các dự án điện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ông Thái Phụng Nê, Phái viên của TTCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b).M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1436/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1436/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo03/11/2007
Số công báoTừ số 754 đến số 755
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1436/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1436/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Quy hoạch điện VI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1436/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Quy hoạch điện VI
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1436/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo03/11/2007
        Số công báoTừ số 754 đến số 755
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1436/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Quy hoạch điện VI

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1436/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Quy hoạch điện VI