Quyết định 1436/QĐĐC-UBND

Quyết định 1436/QĐĐC-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1436/QĐĐC-UBND 2015 đính chính 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi chi hỗ trợ hợp tác xã Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2015/QĐ-UBND NGÀY 25/5/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/6/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

UBND tỉnh đính chính Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai, như sau:

Tại Điều 2 của quyết định đã ghi:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác của quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.”

Nay sửa lại là:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác của quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.”

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1436/QĐĐC-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1436/QĐĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực05/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1436/QĐĐC-UBND

Lược đồ Quyết định 1436/QĐĐC-UBND 2015 đính chính 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi chi hỗ trợ hợp tác xã Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1436/QĐĐC-UBND 2015 đính chính 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi chi hỗ trợ hợp tác xã Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1436/QĐĐC-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Minh Phúc
       Ngày ban hành05/06/2015
       Ngày hiệu lực05/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1436/QĐĐC-UBND 2015 đính chính 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi chi hỗ trợ hợp tác xã Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1436/QĐĐC-UBND 2015 đính chính 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi chi hỗ trợ hợp tác xã Đồng Nai

            • 05/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực