Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ ban hành "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng" do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng" đã được thay thế bởi Quyết định 177/2003/QĐ-BBCVT "Danh mục dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng" và được áp dụng kể từ ngày 02/12/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng"


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "DANH MỤC DỊCH VỤ, MẠNG LƯỚI BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG" 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 143/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28 tháng 02 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành "Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông".

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng Bưu điện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 thang 07 năm 2001.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng; Chánh thanh tra; Vụ trưởng các Vụ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; các doanh nghiệp được Tổng cục Bưu điện cấp phép thiết lập mạng lưới, cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông; các chủ mạng nội bộ có thu cước và các đại lý bưu chính, viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHCN, QLCL

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 

MAI LIÊM TRỰC

DANH MỤC

DỊCH VỤ, MẠNG LƯỚI BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144 /2001/QĐ-TCBĐ ngày 28 tháng 02 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)

STT

Tên dịch vụ

Tiêu chuẩn

bắt buộc áp dụng

1

Dịch vụ viễn thông trên mạng điện thoại công cộng

TCN68-176:1998

2

Dịch vụ Fax

TCN68-187:1999

3

Dịch vụ viễn thông trên mạng di động mặt đất công cộng

TCN68-186:1999

4

Dịch vụ Internet

Quyết định số 683/1997/QĐ-TCBĐ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2001
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng"
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/2001/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýMai Liêm Trực
        Ngày ban hành28/02/2001
        Ngày hiệu lực01/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng"

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/2001/QĐ-TCBĐ "Danh mục dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng"