Quyết định 144/2004/QĐ-UB

Quyết định 144/2004/QĐ-UB về phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 144/2004/QĐ-UB phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 đã được thay thế bởi Quyết định 137/2005/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị điểm dân cư nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 144/2004/QĐ-UB phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÊ PHÂN CẤP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HUYỆN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/2000.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, đã công bố chính thức và thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp, quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số 1085/QHKT-TH ngày 05 tháng 4 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 và phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 mà trước đây Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện căn cứ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/2003/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố, các quy định của Nghị định Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng và các quy định liên quan khác của Bộ Xây dựng về lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng để thực hiện.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc quận huyện để thực hiện đúng chức năng quản lý (bên A) đối với toàn bộ vốn nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 thuộc kế hoạch đã giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các nội dung trong Quyết định số 1720/QĐ-UB-NC ngày 03 tháng 6 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố và các Quyết định, các Văn bản quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 5  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Các Ban Đảng Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-K)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2004
Ngày hiệu lực21/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2005
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 144/2004/QĐ-UB phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/2004/QĐ-UB phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành21/05/2004
        Ngày hiệu lực21/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2005
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 144/2004/QĐ-UB phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/2004/QĐ-UB phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000