Quyết định 144-HĐBT

Quyết định 144-HĐBT năm 1990 về chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Quyết định 144-HĐBT chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh đã được thay thế bởi Nghị định 59-CP Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 03/10/1996.

Nội dung toàn văn Quyết định 144-HĐBT chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤN CHỈNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Bộ trưởng trong các phiên họp ngày 30 tháng 3 năm 1990 và ngày 27 tháng 4 năm 1990;
Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, khắc phục một bước cơ bản các khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính ở các xí nghiệp quốc doanh hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Chấn chỉnh ngay công tác quản lý tài chính của các xí nghiệp quốc doanh; kiểm tra quyết toán tài chính xí nghiệp quốc doanh năm 1989; thực hiện chế độ điều tiết thu nhập đối với các xí nghiệp có thu nhập quá cao, với những nội dung chính như sau:

a) Bộ Tài chính tiến hành ngày đợt kiểm tra quyết toán tài chính của các xí nghiệp, đặc biệt chú ý đến các khoản thu, chi về khấu hao, cho thuê, nhượng bán và thanh lý tài sản cố định; về vốn tự có; về chi phí quản lý xí nghiệp; về các quỹ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và các khoản thu nhập khác của công nhân viên chức; về các quan hệ tài chính tiền tệ (vay tín dụng, thanh toán với Ngân hàng, cấp phát và nộp ngân sách) với Nhà nước; về các khoản thu, chi trong quan hệ liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế khác; về huy động vốn (vay vốn) của công nhân viên chức, của nhân dân và của nước ngoài; kiểm tra việc thi hành pháp lệnh kế toán - thống kê của Nhà nước.

Trên cơ sở đó phát hiện những chỗ sơ hở trong các văn bản pháp quy của Nhà nước: quyết định 217, các nghị định 50, 98-HĐBT,... Bộ ban hành những quy định, sửa đổi cần thiết trong phạm vi quyền hạn của mình, đồng thời kiến nghị để Hội đồng Bộ trưởng và các cơ quan hữu quan kịp thời có quy định mới cho phù hợp.

b) Trong năm 1990 Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành các quy định về chấn chỉnh lại chế độ quản lý, kế toán tài chính xí nghiệp; tổ chức tập huấn lại cho Giám đốc và kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh phù hợp với cơ chế quản lý hiện hành, trong đó đặc biệt chú ý:

- Chế độ cho thuê, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

- Chế độ khấu hao tài sản cố định.

- Nhận thức đúng đắn về vốn tự có và chế độ quản lý, sử dụng vốn tự có của xí nghiệp.

- Chế độ chi tiêu cho hoạt động quản lý xí nghiệp, khung tỷ lệ (%) tối đa cho phép khoản mục chi phí quản lý xí nghiệp trong giá thành sản phẩm đối với xí nghiệp thuộc từng ngành sản xuất, kinh doanh.

Nói chung, cần khẩn trương chấn chỉnh công tác kế toán, thống kê xí nghiệp theo đúng pháp lệnh kế toán - thống kê của Nhà nước.

c) Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện chế độ huy động (vay vốn) của công nhân viên chức xí nghiệp, của nhân dân và của nước ngoài.

d) Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu trình Hội đồng Bộ trưởng về chế độ điều tiết thu nhập đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh có thu nhập cao trong quý II năm 1990 để tổ chức thực hiện vào nửa cuối năm 1990.

2- Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai những công việc nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Bộ trưởng.

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, các Bộ quản lý ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện kết quả Quyết định này ở các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/1990
Ngày hiệu lực25/05/1990
Ngày công báo15/05/1990
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/10/1996
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 144-HĐBT chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144-HĐBT chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýĐỗ Mười
        Ngày ban hành10/05/1990
        Ngày hiệu lực25/05/1990
        Ngày công báo15/05/1990
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/10/1996
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 144-HĐBT chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 144-HĐBT chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh