Quyết định 144/QĐ-BCĐ

Quyết định 144/QĐ-BCĐ năm 2014 thành lập Tổ công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 144/QĐ-BCĐ năm 2014 thành lập Tổ công tác dồn điền đổi thửa Bắc Giang 2014 2016


UBND TỈNH BẮC GIANG
BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/QĐ-BCĐ

Bắc Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 782/TTr-TNMT ngày 28/11/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2016 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Trung Lượng, Trưởng Phòng Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

3. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh: Thành viên;

4. Ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Trinh, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

6. Ông Ngô Tùng Thỏa, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh: Thành viên;

8. Ông Trần Văn Tú, Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính, hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính: Thành viên;

10. Ông Đào Hải Hà, Chuyên viên phòng Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn, Sở Xây dựng: Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Lâm, Chuyên viên phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

Điều 2: Tổ công tác có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo tỉnh nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016.

Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công. Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia tổ công tác và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, KTN, TN;
+ Lưu: VT, NN.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/QĐ-BCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/QĐ-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/QĐ-BCĐ

Lược đồ Quyết định 144/QĐ-BCĐ năm 2014 thành lập Tổ công tác dồn điền đổi thửa Bắc Giang 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/QĐ-BCĐ năm 2014 thành lập Tổ công tác dồn điền đổi thửa Bắc Giang 2014 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/QĐ-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 144/QĐ-BCĐ năm 2014 thành lập Tổ công tác dồn điền đổi thửa Bắc Giang 2014 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/QĐ-BCĐ năm 2014 thành lập Tổ công tác dồn điền đổi thửa Bắc Giang 2014 2016

             • 12/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực