Quyết định 144/QĐ-TTg

Quyết định 144/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 144/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 144/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 8470/TTr-BGTVT Tờ trình số 8472/TTr-BGTVT và Tờ trình số 8535/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 106/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Ông Nguyễn Đình Công, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bay miền Bắc thuộc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

02. Ông Lê Mạnh Tiến, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

03. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Cụm Cảng Hàng không miền Bắc, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

04. Ông Nguyễn Huy Luân, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Cụm Cảng Hàng không miền Bắc, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

05. Ông Nguyễn Văn Quát, Trưởng phòng Cảng vụ, Cụm Cảng Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

06. Ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Cụm Cảng Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

07. Ông Nguyễn Mạnh Hòa, Trưởng phòng Phòng Khoa học-Công nghệ, Cụm Cảng Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

08. Ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Chiềng Sinh, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Bộ Giao thông vận tải;

09. Ông Vũ Công May, Giám đốc Chi nhánh tại Long An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Bộ Giao thông vận tải;

10. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động Thương mại và Du lịch, Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

11. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động Thương mại và Du lịch, Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 144/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành01/02/2008
        Ngày hiệu lực01/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 144/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 01/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực