Quyết định 1441/QĐ-TTg

Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1441/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1441/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1343/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 9 cá nhân thuộc thành phố Hải Phòng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và Đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg, ngày 25/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

02. Trường Trung học phổ thông Hermann Gmeiner, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

03. Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

04. Trưởng Trung học phổ thông Hàng Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

05. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

06. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

07. Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm, Phòng Giáo dục và quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

08. Trường Tiểu học Cát Bi, Phòng Giáo dục quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

09. Trường Mầm non Phạm Đình Nguyên, Phòng Giáo dục huyên Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

10. Trường Tiểu học Cổ Am, Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

11. Trường Tiểu học Mỹ Đồng, Phòng Giáo dục huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

12. Trường Tiểu học Lập Lễ, Phòng Giáo dục huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

13. Trường Mầm non Thanh Sơn, Phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng;

14. Trường Tiểu học Nguyễn Chi Phương, Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

15. Trường Mẫu giáo, Làng trẻ SOS Hải Phòng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thành phố Hải Phòng;

16. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vĩnh Bảo, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

17. Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

18. Trường trung học phổ thông Hồng Bàng, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

19. Bà Trần Thị Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, thành phố Hải Phòng;

20. Ông Nguyễn Phan Long, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

21. Bà Phạm Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

22. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

23. Bà Vũ Thị Vượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

24. Ông Vũ Thái Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

25. Ông Nguyễn Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

26. Ông Trịng Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

27. Ông Vũ Trọng Giáp, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1441/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1441/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1441/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1441/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1441/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1441/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/10/2007
        Ngày hiệu lực25/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1441/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1441/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 25/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực