Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT năm 2014 về tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT 2014 tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển 2015


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2008 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin về thực hiện đầu tư của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ dân cư.

Điều 2. Nội dung điều tra gồm:

- Thông tin định danh của chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình;

- Thông tin về kết quả thực hiện đầu tư trong năm 2014 và lũy kế thực hiện đến hết năm 2013 của dự án/công trình;

- Thông tin về năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014;

- Thông tin về năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

Tổng cục Thống kê: chủ trì xây dựng và ban hành phương án điều tra; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), các địa phương tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện điều tra; tổng hợp, công bố kết quả điều tra;

Bộ, ngành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện thống nhất theo quy định của phương án điều tra; Các đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành: cung cấp thông tin về danh sách và thống kê chính xác, kịp thời kết quả thực hiện đầu tư của dự án/công trình, mua sắm tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động từ nguồn vốn Nhà nước;

Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện thống nhất theo quy định của phương án điều tra; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: cung cấp thông tin về danh sách và thống kê chính xác, kịp thời kết quả thực hiện đầu tư của dự án/công trình, mua sắm tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động từ nguồn vốn Nhà nước;

Đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trang trại, hộ dân cư: báo cáo đầy đủ thông tin theo nội dung được yêu cầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư, trưởng ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1443/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1443/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2014
Ngày hiệu lực13/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1443/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT 2014 tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT 2014 tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1443/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành13/10/2014
        Ngày hiệu lực13/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT 2014 tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT 2014 tổ chức Điều tra vốn đầu tư phát triển 2015

            • 13/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực