Quyết định 1446/QĐ-TTg

Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2007 về việc mua vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia từ nguồn kinh phí kết dư đấu thầu mua sắm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1446/QĐ-TTg mua vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia từ nguồn kinh phí kết dư đấu thầu mua sắm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1446/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA TỪ NGUỒN KINH PHÍ KẾT DƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7549/BYT-KH-TC ngày 15 tháng 10 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7209/BKH-TM&DV ngày 03 tháng 10 năm 2007, Tài chính tại văn bản số 13723/BTC-DTQG ngày 11 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế sử dụng 4,1398 tỷ đồng số vốn còn kết dư thuộc kế hoạch năm 2005, 2006 để mua thêm 09 mặt hàng thiết bị y tế và 01 mặt hàng dịch truyền đưa vào dự trữ quốc gia.

Chi tiết các mặt hàng mua thêm đưa vào dự trữ quốc gia như phụ lục kèm theo công văn số 7549/BYT-KH-TC ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế. Bộ Y tế tính toán số lượng thiết bị cần mua bổ sung để đưa vào dự trữ quốc gia cho phù hợp với số kinh phí trên.

Phương thức và giá mua thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,  Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản), Nguyện (20b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1446/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1446/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1446/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1446/QĐ-TTg mua vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia từ nguồn kinh phí kết dư đấu thầu mua sắm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1446/QĐ-TTg mua vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia từ nguồn kinh phí kết dư đấu thầu mua sắm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1446/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/10/2007
        Ngày hiệu lực25/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1446/QĐ-TTg mua vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia từ nguồn kinh phí kết dư đấu thầu mua sắm

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1446/QĐ-TTg mua vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia từ nguồn kinh phí kết dư đấu thầu mua sắm

              • 25/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực