Quyết định 1447/QĐ-TTg

Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung kinh phí để mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1447/QĐ-TTg bổ sung kinh phí mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2007


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1447/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ ĐỂ MUA BÙ SỐ VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐÃ XUẤT CẤP TRONG NĂM 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2628/BNN-KH ngày 25 tháng 09 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7583/BKH-TM&DV ngày 16 tháng 10 năm 2007, Tài chính tại văn bản số 13909/BTC-DTQG ngày 15 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 51,4 tỷ đồng (trong đó 06 tỷ đồng từ nguồn dự trữ quốc gia bằng tiền và 45,4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất năm 2007.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành việc tổ chức mua số vắc xin, thuốc sát trùng trên kịp thời, đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, Vụ NN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản), Nguyện (20b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1447/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1447/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1447/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1447/QĐ-TTg bổ sung kinh phí mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1447/QĐ-TTg bổ sung kinh phí mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1447/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/10/2007
        Ngày hiệu lực25/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1447/QĐ-TTg bổ sung kinh phí mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2007

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1447/QĐ-TTg bổ sung kinh phí mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2007

             • 25/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực