Quyết định 1447/QĐ-UBND

Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 1447/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LC TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 1065-TB/TU ngày 31/10/2019 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 29-30 tháng 10 năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1750/TTr-SNN ngày 04/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh.

(có danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh này là cơ sở để ưu tiên xem xét, hỗ trợ ngân sách địa phương cho các doanh nghiệp được hưởng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hàng năm căn cứ tình hình thực hiện, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. T
nh ủy (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: Lãnh đạo, TT.TH-CB, CV các khối;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC

SẢN PHM NÔNG NGHIỆP CHLỰC TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1447/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Stt

Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Định hưng vùng dự kiến phát triển sản phẩm

1

Chè

Các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ và Thành phố Lai Châu,

2

Gạo

Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ và TP Lai Châu

3

Dược liệu (Sâm, Đương quy, Bảy lá mt hoa…..)

Các huyện: Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Sìn Hồ

4

Chanh leo

Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Nậm Nhùn

5

Xoài

Nậm Nhùn

6

Các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, thành ph Lai Châu

7

Chuối

Toàn tỉnh

8

Quế

Các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè

9

Sơn tra

Các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè.

10

Mắc ca

Toàn tỉnh

11

Gỗ

Toàn tỉnh

12

Hoa (lan, hồng...)

Các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, TP Lai Châu

13

Cao su

Các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên

14

Gia súc (trâu, bò, dê, ngựa, lợn)

Toàn tỉnh

15

Mật ong

Toàn tỉnh

16

Cá lăng, cá chiên

Các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ

17

Cá nước lạnh

Các huyện: Tam Đường, Phong Thổ.

18

Rượu đặc sản Lai Châu

Toàn tỉnh

19

Gia cầm

Toàn tỉnh

20

Cây ăn quả ôn đới

Các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Thành phố Lai Châu

21

Rau, của, quả

Toàn tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1447/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1447/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1447/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1447/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1447/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1447/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1447/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1447/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu

            • 05/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực