Quyết định 1448/QĐ-BTTTT

Quyết định 1448/QĐ-BTTTT năm 2012 công bố Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1448/QĐ-BTTTT năm 2012 công bố Định mức khảo sát đầu tư xây dựng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1448/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 201/CP ngày 26/05/1981 của Hội đồng Chính phủ về quản lý định mức kinh tế-kỹ thuật; Thông tư số 1309 UB/KH ngày 16/10/1981 của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (Nay là Bộ KHĐT) về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 201/CP ngày 26/05/1981;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo triển khai thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT và TT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các sở TT và TT;
- Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT;
- Các doanh nghiệp BCVT;
- Lưu: VT, KHTC (30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1448/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1448/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực13/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1448/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1448/QĐ-BTTTT năm 2012 công bố Định mức khảo sát đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1448/QĐ-BTTTT năm 2012 công bố Định mức khảo sát đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1448/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrần Đức Lai
        Ngày ban hành13/08/2012
        Ngày hiệu lực13/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1448/QĐ-BTTTT năm 2012 công bố Định mức khảo sát đầu tư xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1448/QĐ-BTTTT năm 2012 công bố Định mức khảo sát đầu tư xây dựng

            • 13/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực