Quyết định 1448/QĐ-TTg

Quyết định 1448/QĐ-TTg năm 2007 về việc nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1448/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1448/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU HUỔI PUỐC, TỈNH ĐIỆN BIÊN TỪ CỬA KHẨU PHỤ LÊN CỬA KHẨU CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;
Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ XIV giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào ký ngày 09 tháng 01 năm 2005;
Xét đề nghị của các cơ quan: Bộ Ngoại giao (tờ  trình số 3162/TTr-BNG-UBBGQG ngày 14 tháng 9 năm 2007), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 597/UBND-NC ngày 09 tháng 7 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 13561/BTC-TCĐN ngày 09 tháng 10 năm 2007), Giao thông vận tải (công văn số 4586/BGTVT-VT ngày 08 tháng 8 năm 2007), Quốc phòng (công văn số 4155/BQP-BP ngày 03 tháng 8 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5564/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 8 năm 2007); Tổng cục Du lịch (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) (công văn số 1016/TCDL-LH ngày 26 tháng 7 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm:

1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo chính thức với phía Lào vào thời gian thích hợp.

2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu chính.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương để lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Huổi Puốc một cách hợp lý, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VH, TT và DL);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BQP);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  các Vụ: TH, QHQT, ĐP, CN, KTTH, XDPL;
- Lưu: Văn thư, NC (4b).Hà

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1448/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1448/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1448/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1448/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1448/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1448/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1448/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1448/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính

            • 26/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực