Quyết định 1449/2009/QĐ-UBND

Quyết định 1449/2009/QĐ-UBND về bổ sung, đính chính giá đất ở tại một số vị trí trên địa bàn huyện Hải Hà và huyện Yên Hưng do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1449/2009/QĐ-UBND giá đất ở huyện Hải Hà Yên Hưng Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1449/2009/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ VÀ HUYỆN YÊN HƯNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ "Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất"; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất";

Căn cứ Văn bản số 50/CV ngày 28/4/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh "Phúc đáp Công văn số 1333/UBND-QLĐĐ2 v/v đề nghị bổ sung giá đất ở tại một số vị trí trên địa bàn huyện Hải Hà và huyện Yên Hưng";

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 141/Tr-TNMT ngày 02/4/2009 và Công văn số 755/TNMT ngày 05/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung, đính chính giá đất ở tại một số vị trí trên địa bàn huyện Hải Hà và huyện Yên Hưng như sau:

1. Bổ sung giá đất ở.

1.1. Tại huyện Hải Hà: Bổ sung giá đất số nhà 39 phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Hải Hà, huyện Hải Hà quy định lại khoảng cách đoạn đường phố tại Điểm 1.4, Mục 1, Phần A trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 4158/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh như sau:

Thay cụm từ "đất bám đường từ nhà ông Tuấn Thảo đến hết nhà ông Hoa Gái" bằng cụm từ "đất bám đường từ nhà ông Tuấn Thảo đến hết nhà ông Sáu Thơm".

1.2. Tại huyện Yên Hưng: Bổ sung giá đất năm 2009 tại một số vị trí trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 4158/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh như sau:

1.2.1. Xã Liên Vị:

- Mục 4: Từ nhà ông Huyên đến hết nhà ông Đào (thôn Vị Khê).

Vị trí 3: Không có mức giá nay bổ sung, giá 150.000 đồng/m2.

Vị trí 4: Không có mức giá nay bổ sung, giá 100.000 đồng/m2.

1.2.2. Xã Tiền An.

- Mục 1.4: đoạn đường từ giáp nhà ông Lô đến cầu Cây Sằm (phải tuyến)

Vị trí 1: Không có mức giá nay bổ sung, giá 200.000 đồng/m2.

1.2.3. Xã Sông Khoai.

- Mục 1.1: Đoạn đường từ 10 đến ngã 3 đường ra bến Thóc (sóm 1,2).

Vị trí 3: Không có mức giá nay bổ sung, giá 100.000 đồng/m2.

Vị trí 4: Không có mức giá nay bổ sung, giá 80.000 đồng/m2.

- Mục 1.2: Đoạn đường từ ngã ba đường ra bến Thóc đến đầu núi Rũi (giáp Mai Hòa) (xóm 3,4,5,6,7).

Vị trí 3: Không có mức giá nay bổ sung, giá 100.000 đồng/m2.

Vị trí 4: Không có mức giá nay bổ sung, giá 80.000 đồng/m2.

2. Đính chính giá đất ở tại một số vị trí tại địa bàn Yên Hưng.

Tại xã Sông Khoai:

- Mục 2.1: Đoạn đường từ ngã ba bến Thóc đến hết nhà ông Sinh (xóm 10).

Vị trí 3: Mức giá 120.000 đồng/m2 nay đính chính thành 100.000 đồng/m2.

Vị trí 4: Mức giá 120.000 đồng/m2 nay đính chính thành 80.000 đồng/m2.

- Mục 2.2: Đoạn giáp lạch nhà ông Sinh ra đê (xóm 8, 9, 10).

Vị trí 3: Mức giá 100.000 đồng/m2 nay đính chính không quy định mức giá.

Vị trí 4: Mức giá 120.000 đồng/m2 nay đính chính thành 80.000 đồng/m2.

- Mục 3.1: Trục đường xã giáp Hiệp Hòa đến kêm N12 (xóm 11)

Vị trí 3: Mức giá 120.000 đồng/m2 nay đính chính thành 100.000 đồng/m2.

Vị trí 4: Mức giá 120.000 đồng/m2 nay đính chính thành 80.000 đồng/m2.

- Mục 3.2: Đoạn từ kênh N12 đến ngã ba đi chợ Rộc đông (xóm 3) trừ khu quy hoạch tái định cư dự án khai thác mỏ sét Núi Na).

Vị trí 3: Mức giá 100.000 đồng/m2 nay đính chính không quy định mức giá.

Vị trí 4: Mức giá 120.000 đồng/m2 nay đính chính thành 80.000 đồng/m2.

Giá đất tại các vị trí khác thực hiện theo quy định tại Quyết định tại Quyết định số 4158/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giá đất qui định trong Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các Quyết định giá đất trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện: Yên Hưng, Hải Hà; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế Quảng Ninh và thủ trưởng các ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0, V2, QH2, QLĐĐ, TM2;
- Lưu: VT, QLĐĐ.
H15-QĐ92

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1449/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1449/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực21/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1449/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1449/2009/QĐ-UBND giá đất ở huyện Hải Hà Yên Hưng Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1449/2009/QĐ-UBND giá đất ở huyện Hải Hà Yên Hưng Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1449/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNhữ Thị Hồng Liên
       Ngày ban hành11/05/2009
       Ngày hiệu lực21/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1449/2009/QĐ-UBND giá đất ở huyện Hải Hà Yên Hưng Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1449/2009/QĐ-UBND giá đất ở huyện Hải Hà Yên Hưng Quảng Ninh

           • 11/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực