Quyết định 1449/QĐ-TTg

Quyết định 1449/QĐ-TTg năm 2007 về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hà Giang để xử lý các công trình phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai cấp bách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1449/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí tỉnh Hà Giang xử lý công trình phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai cấp bách


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1449/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO TỈNH HÀ GIANG ĐỂ XỬ LÝ CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG SẠT LỞ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI CẤP BÁCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (công văn số 200/TTr-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2007; số 205/TTr-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2007), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7523/BKH-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2853/BNN-ĐĐ ngày 16 tháng 10 năm 2007; số 2698/BNN-ĐĐ ngày 01 tháng 10 năm 2007), Tài chính (công văn số 13603/BTC-ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 9 tỷ đồng (chín tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang để đầu tư xây dựng công trình chống xói lở bờ sông Lô bảo vệ quốc lộ 2, đoạn bản Làng Khẻn, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên; công trình kè chống sạt lở tại tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang và các công trình đê, kè, phòng, chống sạt lở cấp bách của địa phương.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chủ động sử dụng nguồn vốn đã được Trung ương giao, nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư các dự án đê, kè chống sạt lở bờ sông Lô và khu dân cư thị xã Hà Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website CP, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (4)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1449/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1449/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1449/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1449/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí tỉnh Hà Giang xử lý công trình phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai cấp bách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1449/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí tỉnh Hà Giang xử lý công trình phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai cấp bách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1449/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1449/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí tỉnh Hà Giang xử lý công trình phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai cấp bách

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1449/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí tỉnh Hà Giang xử lý công trình phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai cấp bách

             • 26/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực